Generalforsamling og arbejdsdag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Allerup Fjordarealer
Søndag den 14. maj 2023, klokken 10.00 ved ”Den gamle Vandværksbygning”
Foreningen er vært for øl og sodavand ved arrangementet.
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af budget
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Følgende er på valg: Boe Boesen, Lærkevej 46 – modtager genvalg
  Anders Hagelund, Lærkevej 50 – modtager genvalg
  Jan Justesen, Fjordparken 55 – modtager genvalg
  Eventuelle andre kandidater er meget velkomne til at stille op på dagen.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Der skal vælges to suppleanter.
 8. Valg af revisor inklusiv valg af revisorsuppleant
  Der skal vælges en revisor samt en revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen på b.boesen@hotmail.com senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen indbydes medlemmerne til frivillig deltagelse i ”arbejdsdag”
af forventet 1-2 timers varighed. Vi har planlagt at fjerne hegn og hæk omkring huset samt opsætning af bænk. Medbring eventuelt gerne en trailer til bortkørsel af haveaffald mv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *