Indkaldelse – ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 1. september 2020, klokken 18.30 i Vandværks bygningen

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt på den ordinære generalforsamling.

Der var dog ikke tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, hvorfor der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer: Tekst i §5 ændres fra: “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned“ Til: “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned” Forslaget er motiveret af, at generalforsamlingen herefter kan afholdes på foreningens egen matrikel (Den tidligere vandværksbygning)

3. Eventuelt