Indkaldelse – ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 1. september 2020, klokken 18.30 i Vandværks bygningen

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev godkendt på den ordinære generalforsamling.

Der var dog ikke tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, hvorfor der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer: Tekst i §5 ændres fra: “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned“ Til: “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned” Forslaget er motiveret af, at generalforsamlingen herefter kan afholdes på foreningens egen matrikel (Den tidligere vandværksbygning)

3. Eventuelt

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Forsamlings-begrænsningerne giver nu plads for for at vi kan holde Generalforsamling. Da det nu er sommertid kan der sikkert være nogen der er forhindret, men husk at man kan stemme via fuldmagt.

Den foreslåede ændring af vedtægterne kræver accept fra 2/3 af medlemmer, så giv gerne en fuldmagt, hvis du er enig.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Allerup Fjordarealer

14. Juli 2020, klokken 19 ved Vandværksbygningen

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af budget

      Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:

      Tekst i §5 ændres fra:

      “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned“

      Til:

      “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned”

      Forslaget er motiveret af, at generalforsamlingen herefter kan afholdes på foreningens 

      egen matrikel (Den tidligere vandværksbygning)          

  • Forslag fra medlemmerne
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen

      Følgende er på valg:

      Peter Krebs, Fjordparken 57 – modtager genvalg

      Jesper Dohrup, Fjordparken 24 – modtager genvalg

      7. Valg af suppleanter til bestyrelsen              

Der skal vælges to nye suppleanter

8. Valg af revisor inklusiv valg af revisorsuppleant

Der skal vælges en revisor samt en revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen på formand@allerupfjordarealer.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.      

På vegne af bestyrelsen

Boe Boesen

Regnskab 2019

Budget 2020

Indkaldelse

Kontingent og stemningsbilleder

Så er det tid til at betale kontingent: 150kr for 2020, indbetales senest 29/6 2020.

Hvis du en kajakplads i bygningen skal du betale 200kr ekstra.

Du kan betale med MobilePay til box 3848HL, eller på konto 0520-683380.

hvis du indbetaler til kontoen er det vigtigt at du angiver navn/adresse i tekstfeltet.

Vi har idag haft en god arbejdsdag med mange ivrige deltagere.
En del af hegnet foran vandværket er fjernet, for at skabe bedre adgang, hækken er klippet, græskanterne er ordnet, m.m.

Mange tak for hjælpen.