Bestyrelse

Formand Boe Boesen, Lærkevej 46. formand@allerupfjordarealer.dk

Næstformand Peter Krebs, Fjordparken 57. info@allerupfjordarealer.dk

Kasserer Jens Kornmaaler, Lærkevej 30. kasserer@allerupfjordarealer.dk

Sekretær Jan Justesen, Fjordparken 55. Strandeng@allerupfjordarealer.dk

Medlem Jesper Dohrup, Fjordparken 24. Bygning@allerupfjordarealer.dk

Suppleant Vibeke Rosenmejer, Lærkevej 58.

Suppleant Anders Hagelund, Lærkevej 50. webadm@allerupfjordarealer.dk

Revisor Hanne Hagelund, Lærkevej 50.

Revisorsuppleant Mette Larsen, Lærkevej 54.