Generalforsamling og arbejdsdag

Indkaldelse til arbejdsdag og ordinær generalforsamling i Allerup Fjordarealer
Lørdag den 19. juni 2021, klokken 10.00 ved ”Den gamle Vandværksbygning”
Vi starter med en times fælles arbejde med forskønnelse af arealerne omkring foreningens bygning mv. Herefter starter generalforsamlingen ca. kl. 11.00. Foreningen er vært
for øl og sodavand ved arrangementet.
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af budget
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Følgende er på valg: Boe Boesen, Lærkevej 46 – modtager genvalg
  Anders Hagelund, Lærkevej 50 – modtager genvalg
  Jan Justesen, Fjordparken 55 – modtager genvalg
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Der skal vælges to suppleanter
 8. Valg af revisor inklusiv valg af revisorsuppleant
  Der skal vælges en revisor samt en revisorsuppleant
 9. Eventuelt
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen på b.boesen@hotmail.com senest 14 dage før generalforsamlingen.
  På vegne af bestyrelsen
  Boe Boesen
  Som bilag vedlægges:
  Regnskab 2020 og budget 2021

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *