Kategoriarkiv: Uncategorized

Ordinær generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Allerup Fjordarealer

Torsdag den 28. marts 2019, klokken 19.00 i Tuse Forsamlingshus

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af medlemskontingent
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

    Følgende er på valg:

    Boe Boesen, Lærkevej 46 – modtager genvalg

    Jens Kornmaaler, Lærkevej 30 – modtager genvalg

    Jan Justesen, Fjordparken 55 – modtager genvalg

    7. Valg af suppleanter til bestyrelsen    

Følgende er på valg:

Anders Hagelund, Lærkevej 50 – modtager genvalg

8. Valg af revisor inklusiv valg af revisorsuppleant

Følgende er på valg:

Revisor Hanne Hagelund, Lærkevej 50 – modtager genvalg

Revisorsuppleant Mette Larsen, Lærkevej 54 – modtager genvalg

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen på formand@allerupfjordarealer.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.      

På vegne af bestyrelsen

Boe Boesen

Indkaldelse og regnskab findes her

Arbejdsdag på strandengen

Den 10. Februar kl. 10-13 samles vi til arbejdsdag på strandengen.

Der er en del buske og beplantning der trænger til at blive fældet eller beskåret. Alt det beskårne vil blive hakket til flis og lagt ud over over området.

Vi håber I vil møde op i godt arbejdshumør, og gerne  med  motorsav, grensakse osv.