UDSAT – Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udsættes på ubestemt tid.

Da forsamlingsforbuddet over 10 personer stadig er gældende må vi desværre udsætte generalforsamlingen igen. Ny dato meldes ud når restriktionerne tillader det.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Allerup Fjordarealer

Xxxxxxx 2020, klokken 19 ved Vandværket

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af revideret regnskab
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af budget

      Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer:

      Tekst i §5 ændres fra:

      “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned“

      Til:

      “Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned”

      Forslaget er motiveret af, at generalforsamlingen herefter kan afholdes på foreningens         

      egen matrikel (Den tidligere vandværksbygning)          

  • Forslag fra medlemmerne
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen

      Følgende er på valg:

      Peter Krebs, Fjordparken 57 – modtager genvalg

      Jesper Dohrup, Fjordparken 24 – modtager genvalg

      7. Valg af suppleanter til bestyrelsen              

Der skal vælges to nye suppleanter

8. Valg af revisor inklusiv valg af revisorsuppleant

Der skal vælges en revisor samt en revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen på formand@allerupfjordarealer.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.      

På vegne af bestyrelsen

Boe Boesen

Regnskab 2019

Budget 2020

Indkaldelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *